Don't have Telegram yet? Try it now!
http://nozaki.com/2007/06/30/amn-%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%a8%e8%a8%80%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
AMN ブロガーイベントと言うのに参加してきました