Don't have Telegram yet? Try it now!
http://omidmoradi-vet.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/
حذف دامپزشکی از شهر؛ بازگشت هفتاد ساله به عقب است