Don't have Telegram yet? Try it now!
http://palathully.com/2018/07/oxymoron-%e0%b4%aa%e0%b4%b0%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%b0-%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%a6%e0%b5%8d%e0%b4%a7%e0%b4%99%e0%b5%8d%e0%b4%99%e0%b4%b3%e0%b4%be%e0%b4%af-%e0%b4%b0/
OXYMORON ( പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുഗുണങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാരം )