Don't have Telegram yet? Try it now!
http://phy20.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/item/449-inte-girls.html
دخترها همیشه در برنامه های عمومی هوش اجتماعی بالایی را از خود نشان می دهند | PHY 20 - آموزش فیزیک و آزمایشگاه حرفه ای