Don't have Telegram yet? Try it now!
http://postavy.of.by/genavefa-gilyarauna-shchuchka-z-vyoski-dubroushchyina/
Генавефа Гіляраўна Шчучка з вёскі Дуброўшчына