Don't have Telegram yet? Try it now!
http://quanvan.net/nguyen-vu-binh-ve-cac-to-chuc-xa-hoi-dan-su-o-viet-nam/
Nguyễn Vũ Bình - Về các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam