Don't have Telegram yet? Try it now!
http://shemtov1.com/lor/2017/01/27/%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%99/
הופרשה לפנסיה מוקדמת השופטת רבקה מקייס שזכתה לכינוי "השופטת הנוקמת בגברים" בעקבות ריבוי תלונות על תפקודה