Don't have Telegram yet? Try it now!
http://shemtov1.com/lor/2018/12/20/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94/
טיפול סוציאלי במוסדות משרד הרווחה