Don't have Telegram yet? Try it now!
http://shemtov1.com/lor/2019/02/19/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%aa/
פרשת הבלוגרים: לא יתקיימו דיוני הוכחות במרץ אפריל 2019 לורי שם טוב במעצר מזה כשנתיים על "עבירות שיימינג" במרשתת