Don't have Telegram yet? Try it now!
http://shemtov1.com/lor/2019/07/15/%d7%a9%d7%91%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%a2-%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c/
שב"ס מנע מאסיר לקבל טיפול תרופתי שהוביל לאובדן מאור עיניו ולעיוורון