Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2017/07/%e0%a5%a8-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%81-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae-%e0%a4%9b%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f/
+२ को नयाँ नियम, छोटा स्कर्ट र बाइक बन्देज, जरिवाना र सजायको नयाँ व्यवस्था