Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/05/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be/
गाँउपालिकाले बिद्यालयमा मोबाइल लैजान लगायो प्रतिबन्ध