Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/06/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a5%88-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80/
सरकारको योजना : सबै स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट