Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/08/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a5%ad-%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%97%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a5%ab%e0%a5%aa/
प्रदेश ७ मा बजेट प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र, 'हेल्लाे सीएम'लार्इ नतिजामुखी बनाइने