Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/09/%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%8b%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%9e%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%8b%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa/
आज ऋषिपञ्चमी, सप्तऋषिको पूजा गरी मनाइँदै