Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/10/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%82-%e0%a5%af-%e0%a4%95%e0%a4%be/
पाटन नगरपालिका वडा नं ९ का स्वीकृत योजनाहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्बजनिक