Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sidharekha.com/2018/10/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9a%e0%a5%8c%e0%a4%a5%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2/
प्रलेसको चौथो कैलाली जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न