Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sms.soberz.net/shiv-ki-jyoti-se-prakash-badhta-hai/
SHIV ki jyoti se prakash badhta hai