Don't have Telegram yet? Try it now!
http://taohinhthammyyd.com/tin-dao-tao/thong-bao-ve-viec-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-covid-19-trong-truong-hoc
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học