Don't have Telegram yet? Try it now!
http://teangtnaut.org/%e1%9e%9f%e1%9e%a0%e1%9e%82%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9f%8d%e1%9e%94%e1%9e%b9%e1%9e%84%e1%9e%80%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%87%e1%9e%bd%e1%9e%94%e1%9e%87%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6/
សហគមន៍បឹងកក់ជួបជុំគ្នាធ្វើសន្និសិទកាសែតទាមទាអោយមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងតំណាងរបស់ខ្លួន