Don't have Telegram yet? Try it now!
http://teangtnaut.org/%e1%9e%9f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9f%82%e1%9e%84%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%8e%e1%9f%8d%e1%9e%9a%e1%9e%bd%e1%9e%98%e1%9f%96-%e1%9e%a2/
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម៖ អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំណូមពរឱ្យមានយុត្តិធម៌ និងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស