Don't have Telegram yet? Try it now!
http://theekkathir.in/2019/03/14/%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%8f%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa-2/
கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம் தொடரும் உயர்மின் கோபுர எதிர்ப்பு விவசாயிகள் உறுதி