Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ultadin.com/2015/12/12/why-parampujya-shanchrachrya-swamy-jayendra-saraswathi-was-arrested/
Why Parampujya Shanchrachrya Swamy Jayendra Saraswathi was arrested?