Don't have Telegram yet? Try it now!
http://videk.ma/2016/12/az-erzsebet-utalvanyokat-kezbesito-kozszolgaknak-ki-fogja-karacsonyi-bejglit-hazhoz-vinni/
Az Erzsébet-utalványokat kézbesítő közszolgáknak ki fogja a karácsonyi bejglit házhoz vinni?