Don't have Telegram yet? Try it now!
http://videk.ma/2018/08/strandkezi-mesterfokon-ujratoltve-az-v-martfui-strandkezilabda-kupa-fenykepekkel-videokkal/
Strandkézi mesterfokon újratöltve – Az V. Martfűi Strandkézilabda Kupa (Fényképekkel, Videókkal)