Don't have Telegram yet? Try it now!
http://vietnamtime.org/du-lich/nha-tho-tram-tuoi-noi-giu-sach-quoc-ngu-dau-tien.html
Nhà thờ trăm tuổi nơi giữ sách quốc ngữ đầu tiên