Don't have Telegram yet? Try it now!
http://wfl.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86/
افرادی که از زندگی مشترک خود رضایت دارند،چه کارهایی متفاوت از دیگران انجام می دهند؟