Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/announcement/3637/
އިޢުލާން: އަލަށް އުފެދިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭއި