Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/announcement/3661/
އިޢުލާން:މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ