Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/announcement/3743/
އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ އަންހެނުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން