Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/3078/
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް - އިބޫ ޞާލިޙް