Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/3192/
މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ތުން މޫސާ ހިތާމް އާ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ބައްދަލުކޮށްފި