Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/3617/
މި ސަރުކާރު އައީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވަޢުދުވެގެން، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާނަން - ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ