Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/61/
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދަށް