Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/press-release/565/
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީއިން ވާދަ ކުރާނެ ގޮނޑިތައް އިޢުލާނު ކުރުން