Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/uncategorized/659/
ނޫސް ބަޔާން: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅޭ!