Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adnanibrahim.net/%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85/
محمد علي المحمود: هناك تيارات تغيظها جماهيرية عدنان إبراهيم الواسعة