Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.intelligento.se/portfolio/styrelsemedlem-borslistat-bolag-inom-data-och-mobilspel/
Styrelsemedlem i börslistat bolag inom data- och mobilspel