Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.jainheritagecentres.com/jainism/jain-festivals/dashalakshana-parva/uttama-tapa-dharma-supreme-austerities-or-penance/
Uttama Tapa Dharma -Supreme Austerities or Penance