Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.newmuslim.net/np/featured-posts/%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81-%e0%a4%85%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%b9%e0%a4%bf-%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%b2/
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंश र परिवार (दोश्रो भाग, दोश्रो पोष्ट)