Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.quickpconline.com/pc/business_movement/dtac-iot-farming/
dtac ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือนำร่องโครงการฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”