Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.quickpconline.com/pc/business_movement/dtac-transformation/
dtac เดินหน้าปฏิวัติองค์กรผ่านมุมมองของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลแบบไร้รอยต่อและบริการที่ห่วงใยผู้ใช้งานช่วงเศรษฐกิจที่ยังท้าทาย