Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.quickpconline.com/pc/hardware/cpu/amd-ryzen-processors-deliver-on-25x20/
AMD บรรลุความสำเร็จเหนือเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 6 ปี ในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโมบายโปรเซสเซอร์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 25 เท่า