Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.waldorf.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%9b%d7%95-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
חינוך ולדורף וחינוך יהודי – "הילכו שניהם יחדיו?" | ינון קמון