Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.xabar.uz/uz/5pp
Bu testlarni yechishga har qanday tilshunos ham qiynaladi. Unli tovushning til oldi va til orqaligi, lablangan-lablanmaganligi, quyi keng, o‘rta keng, yuqori torligi, til undoshning lab-lab, lab-tish, til oldi, til yoni, til o‘rta, til orqa tovushining yaqin til orqa, chuqur til orqaligi haqidagi bilim bolaning ona tili imkoniyatlarini egallashi uchun hech qanday ahamiyatga ega emas-ku!