Don't have Telegram yet? Try it now!
http://7sobh.com/id/211545
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سوال ببریم