Don't have Telegram yet? Try it now!
http://andishmandproject.com/mainPage/Article/details/212 به_این_سوالات_پاسخ_دهید_تا_به_عنوان_مناسب_دست_پیدا_کنید
<p>انتخاب عنوان یک قدم بزرگ برای پایان نامه شما است. قبل از اینکه تحقیق را شروع کنید، باید اطمینان حاصل کنید که عنوان شما مناسب است. به این سوالات پاسخ دهید تا متوجه شوید عنوان شما آماده است یا خیر.</p>