Don't have Telegram yet? Try it now!
http://aniportal.ir/post/836324
تهران- ایرنا- زیاده خواهی های صدام سبب شد تا جنگی ناخواسته به ملت ایران تحمیل شود، فرزندان این مرزوبوم با تاسی از آموزه های بزرگان دین به انتخابی آگاهانه دست زدند و در سایه تفکری جهادی راه شهادت طلبی را برگزیدند و خاک وطن خویش را از لوث وجود متجاوزان پاک کردند