Don't have Telegram yet? Try it now!
http://aniportal.ir/post/935109
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: نزدیک به ۲۰ سال است که منابع فکری، مالی و انسانی مان را در مسیر حل معضل کار کودک و کودک کار مصرف می کنیم اما قدم ها به سمت حل مشکل نبوده است در واقع دور خودمان چرخیده ایم و در این شرایط بدون برنامه ریزی، مشخص کردن نقطه زمانی برای کاهش این پدیده و ارائه ندادن مدل درست برای حذف آن این مشکل حل نمی شود