Don't have Telegram yet? Try it now!
http://biz.ligazakon.net/ua/news/172558_podatkvts-povdomili-pro-novorchn-tekhnchn-obmezhennya